HSRO STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

HSRO Stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling
HSRO HOME KNOPBEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nl
 
BEL HSRO 0487-542906HSRO mail adres info@hsro.nlHSRO Kijk op pinterest naar referentiesgoogle plus icoonHSRO OP FACEBOOKHSRO op linkedin

© HSRO Afferden (gld) 2014

    0487-542906      info@hsro.nl

Disclaimer

De natuurwetgeving schrijft voor dat bij ruimtelijke ontwikkelingen beoordeeld dient te worden of er beschermde natuurwaarden in het plangebied aanwezig zijn. Hierbij gaat het meestal om beschermde plant- en diersoorten welke beschermd zijn via de Flora- en faunawet. Ook kan het gaan om gebieden welke door de Natuurbeschermingswet 1998 en/of het beleid in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur worden beschermd. Door in een vroeg stadium de risico's voor uw project in kaart te brengen, kan vertraging worden voorkomen.

 

HSRO heeft een ruime ervaring met advisering en begeleiding van ecologische aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder:

- Quickscan natuurwaarden;

- NATURA 2000-toets en Passende beoordeling;

- Stikstofdepositie beoordeling;

- Flora en faunaonderzoek;

- Ecologisch werkplan en begeleiding.

icoon om terug te gaan

Ecologie